Jédidjah Formenoy

Jedidjah

Jédidjah Duindam-Formenoy was oorspronkelijk speltherapeute voor gehandicapte kinderen. Zij volgde een klassieke opleiding tot yoga-leraar bij Truus Boulogne in Scheveningen.

Verder werd zij opgeleid in:

Samen met haar man leidt zij al ruim 30 jaar het Stiltecentrum Jethro.

Zij organiseerde 3 grote symposia, die landelijk de aandacht trokken. Een symposium behandelde diverse thema's rond de dood, stervens- en rouwbegeleiding. Een ander ging over de archetypische aspecten en rollen van de vrouw in deze tijd. Het laatste symposium behandelde spirituele aspecten van Het Licht in verschillende culturen.
In 2006 verscheen haar boek Achter de Regenboog, over rouwverwerking voor kinderen.

Jédidjah is onlangs overleden.