RouwVerwerking

Sinds het overlijden van Jédidjah eind 2017 kan helaas geen rouwbegeleiding meer worden verzorgd. Dit was haar specifieke expertise. Wel zijn van haar kinderboek nog enkele exemplaren verkrijgbaar,
 

Achter de Regenboog is een ontroerend (voorlees)boek dat rouw en dood in het gewone leven plaatst.

Achter de regenboog

Het boek straalt een sfeer van warmte en geborgenheid uit. Het is een eenvoudig verhaal, dat laat zien wat er in een kind omgaat als het met verlies van een dierbare te maken krijgt.
Geschreven door de ogen van een kind, roept elke bladzijde zijn eigen beelden op. Daarom is het uitstekend geschikt als voorlees- en praatboek. Het geeft het kind een gevoel van trouw door en over de dood heen, waardoor het weet: De band met de overledene zal nooit verloren gaan. Daarom is het ook troostend en helend.

Dit boek is ook zeer geschikt voor ouders en scholen die hun kind vertrouwd willen maken met het thema "dood" en dit een plek in het dagelijks leven willen geven.
In een nawoord worden de fasen die een kind bij rouwverwerking moet doormaken door een deskundige behandeld.

Auteur: Jédidjah Formenoy
Een uitgave van Stiltecentrum Jethro. Prijs € 16,50.
ISBN: 9788-90-810814-1-2